H 9 Plan van aanpak maken: onderzoeksontwerp

 1. Wat is een plan van aanpak?

 1. Welke andere namen ken je voor plan van aanpak?

 1. Waarin verschilt deze fase van de vorige fase?

 1. Wat doet de onderzoeker in deze fase?

 1. Wat is een onderzoeksontwerp?

 1. Wat moet er in een onderzoeksontwerp komen te staan?

 1. Wat zijn componenten van het onderzoeksontwerp?

 1. Wat zijn databronnen?

 1. Wat hebben databronnen te doen met het maken van het onderzoeksontwerp?

 1. Wat zijn dataverzamelingstechnieken?

 1. Wat hebben dataverzamelingstechnieken te doen met het maken van een onderzoeksontwerp?

 1. Wat is het verschil tussen databronnen en datavezamelingstechnieken?

 1. Welke dataverzamelingstechnieken passen bij welke databron en welke niet?

Maak hiervoor een schema met aan de ene kant databronnen en aan de andere kant dataverzamelingstechnieken. Geef met behulp van een pijl aan wat bij elkaar past.


 1. Wat zijn onderzoeksbenaderingen?

 1. Wat hebben onderzoeksbenaderingen te doen met het maken van een onderzoeksontwerp?

 1. Wat is het centrale uitgangspunt bij het maken van een onderzoeksontwerp?

 1. Wat zijn situationele overwegingen?

 1. Wat houdt het stappenplan voor het maken van een onderzoeksontwerp in?

 1. Wat zijn de vaste onderdelen van een uitgeschreven onderzoeksontwerp?

 1. Lees de volgende situatieschets en volg de aanwijzingen.

  Ruud en Nienke lopen stage op de radiotherapieafdeling van een ziekenhuis. Ze hebben ontdekt dat het veiligheidsprotocol slecht wordt nageleefd. Ze dien daarin wel iets voor een onderzoeksproject. Ze hebben gestimuleerd door de stagebegeleider vanuit de opleiding, een vraagstelling geformuleerd. Deze vraagstelling luidt:

-Waarom wordt het huidige protocol niet nageleefd?

-door wie wordt het huidig protocol niet nageleefd?

Hun doel is te komen tot een protocol dat in elk geval beter wordt nageleefd.

 

Maak op basis van deze situatieschets een onderzoeksontwerp. Geef daarbij niet alleen aan hoe je onderzoeksontwerp eruit ziet, maar beargumenteer ook waarom je tot dit ontwerp bent gekomen. Welke keuzes je daarbij hebt gemaakt en waarom. Volg bij het ontwerpen aanwijsbaar het stappenplan.