H 7 De verdiepingsfase

  1. Wat is het verschil tussen de verdiepingsfase en de verkenningsfase?

  1. Wat doet de onderzoeker in de verdiepingsfase?

  1. Wat is de opbrengst of het resultaat van de verdiepingsfase?

  1. Wat is een belangrijk aandachtspunt of kenmerk van de verdiepingsfase?

  1. Wat is een probleem- of situatieanalyse?

  1. Welke manieren kun worden gebruikt om tot een probleem- of situatieanalyse te komen?

  1. Welke hulpmiddelen kun je gebruiken in deze fase?

  1. Wat “doen” deze hulpmiddelen?

  1. Er worden drie manieren van onderzoek beschreven om de uitgangssituatie te onderzoeken. Dat zijn deskresearch, onderzoek doen naar de uitgangssituatie en onderzoek doen in de uitgangssituatie.

a. Omschrijf deze manieren in eigen woorden.

b. Wat is het verschil tussen deze drie manieren?

c. Naar welke manier gaat je persoonlijke voorkeur uit?

d. Welke overwegingen heb je daarbij?


  1. Wat wordt bedoeld met “zelf proeven” van de situatie?