H 25 Groepsgesprekken

  1. Wat wordt bedoeld met groepseffecten in het groepsinterview?

  1. Waarin verschilt een groepsinterview van een individueel interview?

  1. Wat wordt bedoeld met het groepsinterview “als bijzonder         waarnemingsinstrument” ?

  1. Wat is het verschil tussen een (gewoon) groepsinterview, groepsdiscussie en groepsdialoog?

  1. Wat kan een groepsdiscussie opleveren voor PO?

  1. Wanneer gebruik je een groepsdiscussie juist wel, en wanneer juist niet?

  1. Wat kan de dialoog opleveren voor PO?

  1. Wanneer gebruik je de dialoog juist wel, en wanneer juist niet?

  1. Wat zijn aandachtspunten voor het gebruik van de groepsdiscussie als dataverzamelingstechniek?

  1. Wat zijn aandachtspunten voor het gebruik van de groepsdiscussie als dataverzamelingstechniek?