H 31 Casussen als kennisbron

  1. Geef in eigen woorden weer wat casussen als kennisbron inhoudt.

  1. Wanneer/waarvoor  (kennis, vraagstelling) gebruik je casussen  als kennisbronbron?

  1. Wat zijn de sterke kanten  en zwakke kanten van casussen als kennisbron?

  1. Wat is een casuistiekbespreking?

  1. Wat is het verschil tussen de twee manieren van werken met casussen?

  1. Waarom is alleen ondervragen over een casusbespreking tweede keus?

  1. Welke eisen worden gesteld aan het zelf maken van een casus?

  1. Waarom worden in een gesprek over een gemaakte casus geen aanvullende gegevens verstrekt?

  1. Waarom is het belangrijk een gesprek over een gemaakte casus op te nemen?