H 6 De verkenningsfase

  1. Wat vormt de inhoudelijke kern van de verkenningsfase?

  1. Geef in eigen woorden een beschrijving van de activiteiten tijdens de verkenningsfase.

  1. Breng een persoonlijke rangorde aan in de beschreven manieren om te werken in deze fase: van belangrijk tot minst belangrijk.
    Wat zijn je overwegingen voor deze rangorde?

  1. Welke dubbele taak heb je als onderzoeker in de verkenningsfase?

  1. Welke twee basale manieren kun je gebruiken voor je eerste verkenningen?

  1. Welke vier manieren kun je gebruiken voor de verdere verkenning?

  1. Wat is de voorlopige beschrijving van de uitgangssituatie?

  1. Wat is relatieopbouw ?