H 16 Bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid

1.     Welke criteria om de kwaliteit van een onderzoek  te bewaken ken je?


2. Wie kan/moet de kwaliteitseisen in een praktijkgericht onderzoek      bepalen?


3. Omschrijf in je eigen woorden de drie kwaliteitseisen in een praktijkgericht onderzoek


4. Welke van de drie genoemde kwaliteitseisen  spreekt jou het meest aan?


5. Wat is het verschil tussen  bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid? Licht dit toe met een eigen voorbeeld.


6. Omschrijf in je eigen woorden hoe je in een onderzoek kunt toewerken naar een zo groot mogelijke :

  1. Bruikbaaarheid
  2. Betrouwbaarheid
  3. Validiteit

7. Welke rol speelt operationaliseren bij de validiteit?


8. Omschrijf in je eigen woorden wat triangulatie is en hoe triangulatie bij kan dragen aan de validiteit.