H 19. Analyseren

 1. Geef in je eigen woorden weer waarom analyseren nodig is.

 1. Geef in je eigen woorden weer wat analyseren is.

 1. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een kwantitatieve analyse, een kwalitatieve analyse en een narratieve analyse?

 1. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen handmatig kwantitatief analyseren en geautomatiseerd kwantiatatief analyseren?

 1. Wat omvat het voorwerk om te kunnen gaan analyseren?

 1. Wat is een meervoudige turflijst? Wanneer gebruik je die?

 1. Wat is een datamatrix?

 1. Wat is een kruistabel? Wanneer gebruik je die?

 1. Wat is het verschil tussen een eerste analyse en een gerichte analyse?

 1. Wat wordt bedoeld met: “Kwalitatieve analyse is meestal een voortdurend proces”?

 1. Welke werkwijze voor kwalitatieve analyse spreekt je het meest aan en welke het minst? Motiveer je antwoorden.

 1. Wat is coderen of labelen?

 1. Wat is het verschil tussen open coderen en coderen met een startlijst?

 1. Wat zijn kernlabels?

 1. Welke stappen neem je in kwalitatieve analyse?

 1. Wat zijn aandachtspunten voor narratieve analyse?