H 30 Intervisie als kennisbron

  1. Geef in eigen woorden weer wat intervisie als kennisbron inhoudt.

  1. Wanneer/waarvoor  (kennis, vraagstelling) gebruik je intervisie  als kennisbronbron?

  1. Wat zijn de sterke kanten  en zwakke kanten intervisie als kennisbron?

  1. Welke manieren zijn er om een bestaande intervisiepraktijk te ontsluiten? Welke manier heeft jouw voorkeur? Waarom?

  1. Welke zaken zijn van belang bij het toegang krijgen tot een bestaande intervisiepraktijk als kennisbron?

  1. Op een verhulde manier een intervisiepraktijk inrichten voor onderzoek heeft voordelen en nadelen. Welke? Wat is jouw persoonlijke opvatting hierover?

  1. Een community of practice kun je zien als een bijzondere vorm van intervisie. Wat zijn deze bijzondere kenmerken?

  1. Wat zijn voorwaarden om te komen tot een goed lopende community of practice?