H 10 Voorbereiden op de uitvoering

 1. Waarin verschilt deze fase van de vorige fase?

 1. Wat doet de onderzoeker in deze fase?

 1. Wat houdt de basisregel inzake constructie van een dataverzamelingstechniek in?

 1. Wat houdt het stappenplan voor het maken van een onderzoeksontwerp in?

 1. Waarom kun niet meteen beginnen met het opstellen van de vragen voor bijvoorbeeld de interviews die je gaat houden?

 1. Stel je begint toch bij het opstellen van de vragen. Wat kan dan de betekenis van het stappenplan zijn?

 1. Wat is operationaliseren?

 1. Moet je altijd voor alle vragen operationaliseren?

 1. Hoe kun je nagaan of het gemaakte onderzoeksinstrument de vraagstelling en/of deelvragen dekt?

 1. Hoe weet je of het ontwikkelde onderzoeksinstrument ook werkt?

 1. Wat kun jezelf doen ter voorbereiding op de afname van het onderzoeksinstrument?

 1. Wat omvat de voorbereiding van de onderzoekssubjecten?