H23 Het interview

  1. Wat is het verschil tussen interviewen in het kader van PO en
  1. een gewoon gesprek?
  2. het journalistieke interview?

2. Wat is het verschil tussen:

  1. volledig gestructureerde interviews en open interviews?
  2. geformaliseerde interviews en informele gesprekken?

3. Voldoe jij aan de in dit hoofdstuk opgesomde eisen voor de open interviewer?


4 Hoe krijg je in een open of halfgestructureerde interview de benodigde gegevens boven tafel?


5. Wat wordt er bedoeld met een constructiestappenplan voor een interview?


6. Wat wordt er bedoeld met het interview als een gespreksproces?

7. Wat maakt een interview tot een goed interview?


8. Weerleg of bevestig met argumenten de volgende stelling: Het open interview kent geen structuur.


9. Maak voor de beginvragen genoemd in Voorbeeld op pagina 335 een aantal goede vervolgvragen.


10. Je doet in het kader van een onderzoeksopdracht een aantal interviews naar ongewenste intimiteiten in een werksituatie. Besloten is dertig werknemers en werkneemsters te ondervragen via open interviews. Jij mag zelf weten met welk variant van het open interview je gaat interviewen.

a. Voor welke variant kies je?

b. Waarom (m.a.w. welke overwegingen heb je daarvoor)?

c. Hebben die overwegingen te maken met:

    - werknemers/werkneemsters;

    - je eigen vaardigheden;

    - tijd/geld;

    - nog andere, namelijk?

d. Tref de nodige voorbereidingen: wat ga je allemaal doen als voorbereiding?

e. Maak de gekozen variant gereed voor gebruik.

(formuleer in elk geval de beginvraag)