H 18 Selectie en steekproeven

 1. Wat is het verschil tussen de populatie en een steekproef?

 1. Omschrijf in eigen woorden wat een steekproef is.

 1. Wat is het verschil tussen een kanssteekproef en een gerichte of strategische steekproef?

 1. Wat is een steekproefkader?

 1. Op welke manier trek je een verantwoorde steekproef?

 1. Wat is een gestratificeerde of strata-steekproef?

 1. Welke vorm van gerichte steekproef spreekt je het meest aan?

 1. Wat is een gelegenheidssteekproef?

 1. Wat is het verschil tussen een gelegenheidssteekproef en een kanssteekproef?

 1. Wat wordt bedoeld met maximum en minimum variatie in een steekproef?

 1. Wat is het verschil tussen een sneeuwbalsteekproef en een quoata steekproef?

 1. Hoe stel je de omvang (grootte, aantal) van een steekproef vast?

 1. Hoe kom je tot de keuze voor een soort steekproef?

 1. Je doet onderzoek op een afdeling waar 300 mensen werken, 70% van het personeel is vrouw en 30% man. In het Onderzoek gaat om de vraag of de werknemers binnen het bedrijf voldoende carierekansen hebben. Je werkt met een steekproef. Welke steekproefmanier kies je en waarom?

 1. Op welke soort steekproef ben je aangewezen als je onderzoek wilt doen onder werknemers die depressieve klachten hebben?

 1. Je doet een onderzoek naar werkdruk op een afdeling waar 75 mensen werken. Je moet kiezen tussen een populatie Onderzoek of onderzoek via een steekproef. Wat kies je en waarom?

 1. Je doet onderzoek in een instelling voor jeugdhulpverlening, waar men sinds 2 jaar een nieuwe intakeprocedure hanteert. Je wordt gevraagd de uitvoering daarvan te evalueren. Uiteindelijk moet het onderzoek ertoe leiden dat er verbeteringen worden aangebracht. Je moet een goed en gedetailleerd beeld krijgen van de te verbeteren onderdelen, handelwijze en dergelijke. 
  Welk soort steekproef pas je toe en waarom?