H 5 De aanloopfase van PO


  1. Wat gebeurt er in de aanloopfase van PO?

  1. Maak aan de hand van paragraaf 5.2 een actoranalyse van jouw onderzoek. Doe dit heel concreet. Teken voor iedere actorgroep een cirkel, zet daarin:
  1. de actornaam, bijvoorbeeld initiatiefnemer;
  2. de concrete persoon met functie of instantie, bijvoorbeeld Gerie Kaat, teamleider stadskern

  1. Als opdracht 2 gereed is, schrijf dan in iedere cirkel (=bij iedere concrete actor) wat het belang is van deze actor bij het onderzoek.
    Schat dit in, of vraag ernaar.

  1. Welke van de actoren (opdracht 2 en 3 hiervoor) is het belangrijkste? Waarom?

  1. Zitten er in jouw onderzoeksteam of groep mensen die een dubbelrol hebben? Hoe ga je daar mee om?