H 28 De werkconferentie

  1. Geef in eigen woorden weer wat de werkconferentie inhoudt

  1. Wat is volgens jou essentieel bij de werkconferentie?

  1. Wanneer/waarvoor  (kennis, vraagstelling) gebruik je de werkconferentie?

  1. Waarin verschilt de werkconferentie van een groepsinterview?

  1. Waarin verschilt de werkconferentie van een focusgroep?

  1. Wat zijn voordelen en nadelen van het gebruik van de werkconferentie?

  1. Wat wordt bedoeld met “vorm en inhoud van de werkconferentie moeten passen bij elkaar?”

  1. Orden de taken van de begeleider van een werkconferentie van 1 t/m 6. Daarbij is 1 het belangrijkste en 6 het minst belangrijkste.
    Motiveer je ordening.