H 20 Onderzoeksethiek

 1. Wat is ethiek?

 1. Wat is onderzoeksethiek?

 1. Wat is jouw persoonlijk antwoord  op:
 1. de twee vragen onderaan pagina 289?
 2. De zeven vragen in 20.2, pagina 290?

 1. Zet de zes ethische onderzoeksprincipes in een volgorde van 1 t/6
  Waarbij 1 staat voor het belangrijkste principe en 6 voor het minst belangrijke principe. Motiveer je volgorde.

 1. Wat is informed consent?

 1. Wat zijn ethische commissies en wat doen ze?

 1. Wat is de gedragscode praktijkgericht onderzoek HBO?

 1. Kun jij voldoen aan de vijf regels van de gedragscode?

 1. Ga naar de website bij het boek. Daar vindt je de uitwerking van de regels naar de verschillende onderzoeksfasen.
  Ga per fase na wat dit van je vraagt als persoon en onderzoeker.