H 21. De vragenlijst

1. Waarom is operationaliseren belangrijk bij het maken van een gestructureerde vragenlijst?


2. Operationaliseer het begrip sportiviteit. Leg op basis hiervan een lijstje aan van mogelijke vragen daarover voor een gestructureerde vragenlijst.


3. Wat wordt er bedoeld met het 10-stappenplan voor vragenlijstconstructie?


4. Hoe voorkom je bij jouw vragenlijst de vier veel voorkomende fouten?


5. Wat zijn je aandachtspunten voor de afname van de vragenlijst?


6. Probeer de hand te leggen op een bestaande vragenlijst. Bijvoorbeeld van een collega, uit de mediatheek, of van je werk.

Beoordeel deze vragenlijst aan de hand van de informatie in dit hoofdstuk. Maak een overzicht van de verbeterpunten.


7. Ga elders op de website naar het trefwoord vragenlijsten.

a. Bekijk de Vragenlijst pesten op school.
b. Leg een lijstje aan van zaken die niet voldoen.
c. Formuleer verbeteringsvoorstellen en verbeter de vragenlijst. Maak er een goede vragenlijst van.


8. Ga elders op de website naar het trefwoord vragenlijsten.

a. Bekijk de vragenlijsten a,b,c.
b. Welke vragenlijst vindt je het beste? Waarom?
c. Welke vragenlijst vindt je het slechtste? Waarom?
d. Welke soorten vragen, vraagtypen en vraagvormen komen voor in de beste vragenlijst?
e. Hoe beoordeel je de vraagformulering en vraagvolgorde in beste vragenlijst?
f. Verbeter de slechtste vragenlijst. Maak er een goede vragenlijst van.