H 15 Internet en sociale media gebruiken voor dataverzameling

 1. Welke vormen van online onderzoek ken je?

 1. Wat is het verschil tussen werken met online content en computer mediated communication?

 1. Noem een voordeel en nadeel van online enqueteren.

 1. In paragraaf  15.1.2. worden een aantal kwalitatieve online technieken beschreven.
  1. Welke kwalitatieve online techniek spreekt je het meest aan? Waarom?
  2. Welke kwalitatieve online techniek spreekt je het minst aan? Waarom?

 1. Wat is het verschil tussen sychrone en asynchrone methoden?

 1. Wat zijn voordelen en nadelen van het e-interview?

 1. Wat is het voordeel van online focusgroepen boven gewone focusgroepen?

 1. Wanneer kies je voor een van de online vormen van data verzamelen onderzoek en wanneer niet?

 1. Welk criterium voor het gebruik van internet voor onderzoek vind je het belangrijkste?

 1. Wat wordt bedoeld met een vraagstelling die om gebruik van internet vraagt?

 1. Welke onderzoeksitems  behoeven extra aandacht bij het doen van online onderzoek?