H 2 Onderzoeksbenaderingen voor PO

 1. Wat is een onderzoeksbenadering?

 1. Welke van de 7 besproken onderzoeksbenaderingen spreekt je het meest aan?

 1. Met welke aspecten of elementen van die benadering heeft jouw voorkeur vooral te maken?

 1. Sluiten jouw eigen kwaliteiten aan bij deze favoriete onderzoeksbenadering?

 1. Welke van de 7 besproken onderzoeksbenaderingen spreekt je het minst aan?

 1. Hoe komt dat/ waar zit dat in?

 1. Noem vijf verschillen tussen de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksbenadering.

 1. Wat is volgens jou het essentiële verschil tussen de kwantitatieve en kwalitatieve benadering?

 1. Wat is een essentieel verschil tussen de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksbenadering enerzijds en actieonderzoek anderzijds?

 1. Wat is het essentiële verschil tussen evidence-based onderzoek en practice based onderzoek?

 1. Wat zijn 2 overeenkomsten en 2 verschilpunten tussen Narratief onderzoek en responsief onderzoek?

 1. Waaruit blijkt de verwantschap van kwalitatief onderzoek met narratief onderzoek, practice-based onderzoek en responsief onderzoek?

 1. Waaruit blijkt de verwantschap tussen kwalitatief onderzoek en actieonderzoek?

 1. Bedenk voor iedere onderzoeksbenadering een beeld of metafoor.

 1. Geef in je eigen woorden aan wat wordt verstaan onder:
 1. kwantitatief onderzoek
 2. kwalitatief onderzoek
 3. actieonderzoek
 4. narratief onderzoek
 5. eveidence-based onderzoek
 6. practice-based onderzoek
 7. responsief onderzoek

 1. Wat is een grondvorm, design of onderzoeksstrategie?

 1. Welke kwantitatieve grondvorm spreekt jou het meest aan? 
  Met welke elementen of aspecten heeft dat te maken?

 1. Welke kwalitatieve grondvorm spreekt jou het meest aan?
  Met welke elementen of aspecten heeft dat te maken?

 1. Wat bedoelen kwantitatieve onderzoekers met een experiment?

 1. Wat is een survey?

 1. Welk element uit de kwantitatieve werkwijze spreekt je
 1. Het meest aan? Waarom?
 2. Het minst aan? Waarom?

 1. Wat valt jou op bij de stappen in kwantitatief onderzoek?

 1. Wat is etnografisch onderzoek?

 1. Wat is een gevalsstudie?

 1. Wat valt jou op bij de stappen in kwalitatief onderzoek?

 1. Vergelijk de stappen in kwantitatief en kwalitatief onderzoek
 1. Benoem 3 verschillen
 2. Probeer de verschillen te verklaren

 1. Wat is een subject-subject relatie?

 1. Welke onderzoeksbenaderingen hanteren (zonder dat meestal expliciet zo te benoemen) ook een subject-subject relatie?

 1. Wat wordt bedoeld met meerdere processen in actieonderzoek?

 1. Vergelijk de stappen in kwantitatief en kwalitatief onderzoek enerzijds en in actieonderzoek anderzijds.

A. Benoem 3 verschillen
B. Probeer de verschillen te verklaren


 1. Narratief onderzoek is onderzoek met verhalen.
  Wat gebeurt er in narratief onderzoek met en rond verhalen?

 1. Welke functie hebben de verhalen voor:
 1. De verteller
 2. De onderzoeker

 1. “Narratief onderzoek lijkt soms wat op actieonderzoek”.
  Onderbouw of ontkracht deze uitspraak.

 1. Is evidence based onderzoek empirisch onderzoek of literatuuronderzoek?

 1. Wat is de essentie van evidence-based onderzoek?

 1. Heeft evidence-based onderzoek verwantschap met kwantitatief of kwalitatief onderzoek? Waarom?

 1. Wat wordt bedoeld met hiërarchie in evidence based onderzoek?

 1. Wat wordt bedoeld met effectladder?

 1. Wat zijn volgens jou:
 1. Sterke kanten van EBO?
 2. Zwakke kanten van EBO?

 1. Wat is de essentie van practice based onderzoek?

 1. Waarom heet deze onderzoeksbenadering practice based?

 1. Wat hebben ervaringskennis en tacit knowledge te maken met evidence based onderzoek?

 1. Noem 3 methoden of technieken voor gebruik in evidence based onderzoek

 1. Wat zijn onderzoekscommunities?

 1. Wat zijn volgens jou:
 1. Sterke kanten van PBO?
 2. Zwakke kanten van PBO?

 1. Hoe komt responsief onderzoek aan zijn naam?

 1. Wat is de essentie van responsief onderzoek?

 1. “Responsief onderzoek is kwalitatief onderzoek”
  Onderbouw deze stelling. Maak duidelijk wat kwalitatief is aan responsief onderzoek.

 1. “Responsief onderzoek heeft wat actieonderzoeksachtig in zich. Onderbouw of ontkracht deze stelling.

 1. Verhalen en dialoog zijn belangrijke elementen in responsief onderzoek. Leg uit waarom dit belangrijke elementen zijn.

 1. Wat valt op bij de stappen in responsief onderzoek?