H4 Toepassingen van PO

 1. Wat is behoefteonderzoek?

 1. Wat zijn valkuilen bij behoefteonderzoek?

 1. Wanneer is er sprake van verantwoord behoefteonderzoek?

 1. Wat is het verschil tussen:
 1. Objectieve en subjectieve behoeften?
 2. Vermoede en feitelijke behoeften?

 1. Wat is ontwerponderzoek?

 1. Waarin verschilt ontwerponderzoek van behoefteonderzoek, evaluatieonderzoek en tevredenheidsonderzoek?

 1. Wat is haalbaarheidsonderzoek?

 1. Op welke veel gebruikte groepsmatige manier van werken lijkt ontwerponderzoek?

 1. Wat is effectevaluatie?

 1. Vertel in je eigen woorden waarom goed evaluatieonderzoek  niet gemakkelijk is!

 1. Vertel in je eigen woorden wat het verschil is tussen procesevaluatie en effectevaluatie?

 1. Waarin verschilt effectonderzoek van behoefteonderzoek?

 1. Waarin verschilt effectevaluatie van evalueren in de dagelijkse beroepspraktijk?

 1. Wat is de normering, (standaard, doelwaarde of criteriumwaarde) in effectevaluatie?

 1. Wat is tevredenheidsonderzoek?

 1. Wat wordt er in tevredenheidsonderzoek onderzocht?

 1. Hoe wordt tevredenheid meestal geoperationaliseerd?

 1. Noem 2 aandachtspunten bij het doen van tevredenheidsonderzoek.