H14 Deskresearch: bestaande gegevens en literatuur

  1. Omschrijf in je eigen woorden wat deskresearch is.

  1. Wat is het tegengestelde van deskresearch?

  1. Wat is een voordeel en wat een nadeel van het gebruiken van bestaand materiaal en bestaande gegevens?

  1. Wat is het verschil in gebruik tussen documenten, mediaproducten en registratiesystemen?

  1. Wat is inhoudsanalyse?

  1. Wat is het verschil tussen een literatuurverkenning en een   literatuur onderzoek?

  1. Op welke manieren kun je een literatuuronderzoek starten?

  1. Wat wordt er bedoeld met: zoekplan, zoektermen, en  inclusie- en     exclusiecriteria?

  1. Hoe zit het met de betrouwbaarheid en kwaliteit van bronnen op internet?

  1. Wat is de CARRS checklist? Wat is het nut van die lijst?