H 13 Werken met de onderzoeksresultaten

 1. Waarin verschilt deze fase van de vorige fase?

 1. Waarom is deze fase van het werken met de onderzoeksresultaten juist in praktijkgericht onderzoek zo belangrijk?

 1. Wat doet de onderzoeker in deze fase?

 1. Welke manieren zijn er om de onderzoeksresultaten met anderen dan direct betrokkenen te delen?

 1. Noem 3 aandachtspunten bij het schrijven van een onderzoeksrapport

 1. Wat zijn aandachtpunten bij het houden van een mondelinge presentatie?

 1. Wat zijn de vaste onderdelen van een onderzoeksrapport?

 1. Wat de overeenkomst en het verschil (minstens 3) tussen het schrijven van een onderzoeksrapport en een mondelinge presentatie?

 1. Wat zijn aanbevelingen?

 1. Hoe ga je te werk bij het formuleren van aanbevelingen?

 1. Wat is het verschil van conclusies en aanbevelingen?

 1. Wat is verankering in de onderzoeksresultaten?

 1. Hoe kun je zorgen voor verankering in de onderzoeksresultaten?

 1. Wat is het verschil tussen een onderzoeksrapport en een adviesnota?

 1. Wat is een implementatieplan?

 1. Wat is het verschil tussen een implementatieplan en een adviesnota?

 1. Waarom is de meest ideale situatie voor PO samen met betrokkenen werken aan verbeteringen, vernieuwingen of veranderingen?