Vragen en opdrachten bij de hoofdstukken van Handboek Praktijkgericht Onderzoek

Onder deze ingang worden vragen, opdrachten, taken en stappen weergegeven die gebruikt kunnen worden bij het bestuderen van het boek. Deze vragen en taken zijn bedoeld voor zelfstudie van het boek en voor de onderwijspraktijk waarin met het boek wordt gewerkt. Ze zijn speciaal geschreven voor deze website, sommige vragen zijn eerder gebruikt in mijn onderwijspraktijk.

Inhoudelijk kan er een overlap zijn van sommige vragen, taken en opdrachten met de in het boek opgenomen checklisten. Zoals het woord al aangeeft gaat het bij de checklisten die in de hoofstukken staan vooral om toepassen van het desbetreffende hoofdstuk voor persoonlijk gebruik in de onderzoekspraktijk.

De doelstelling van déze vragen en opdrachten op deze website is anders. Deze vragen en taken zijn met vooral bedoeld als hulpmiddel voor de lezer van het boek om de beschreven inhoud te verwerken en eigen te maken. Deze vragen en opdrachten kunnen door docenten ook gebruikt worden als basis voor een cognitieve toets.

De vragen en opdrachten zijn per hoofdstuk geordend.