H 3 PO in negen stappen

 1. Wat is de betekenis van de onderzoeksbenaderingen voor het doen van PO?

 1. Wat wordt bedoeld met expliciet een keuze maken voor een onderzoeksbenadering?

 1. Welke criteria of afwegingen zijn daarin belangrijk?

 1. Wat wordt bedoeld met PO doen is maatwerk leveren voor een unieke situatie?

 1. Wat wordt bedoeld met het negenstappenplan?

 1. Wat wordt bedoeld met “de cyclus wordt meerdere malen doorlopen”?

 1. Wat wordt bedoeld met “iteratieve werkwijze”?

 1. Wat valt je op in de tekening (figuur 3.1) van het stappenplan?

 1. Vertel in eigen woorden wat je doet in:
 • aanloopfase
 • verkennen
 • verdiepen
 • richting bepalen van het onderzoek
 • plan van aanpak maken
 • voorbereiden van de uitvoering
 • uitvoeren: gegevens verzamelen
 • betekenis verlenen aan de gegevens
 • werken met de resultaten

 1. Welke stap of fase lijkt of is voor jou het moeilijkste?
  Waarom?